Ārlietu ministrijas informācija hokeja līdzjutējiem

Pasaules čempionāts hokejā Dānijā sāksies jau pēc divām nedēļām. Ārlietu ministrija sagatavojusi informāciju, kas lieti noderēs faniem, kuri dosies uz Dāniju.

IECEĻOŠANA DĀNIJĀ

Ieceļošanai Dānijā ir nepieciešams derīgs personu apliecinošs dokuments – Latvijas pilsoņiem pase vai eID karte, Latvijas nepilsoņiem – tikai pase.

VESELĪBAS UN DZĪVĪBAS APDROŠINĀŠANA

Latvijas valstspiederīgie, uzturoties citā ES dalībvalstī un uzrādot Nacionālā veselības dienesta izsniegto Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), var saņemt valsts garantēto neatliekamo vai nepieciešamo medicīnisko palīdzību tādā pašā apjomā, kādā tā tiek nodrošināta šīs valsts iedzīvotājiem.

Lai saņemtu EVAK, pirms plānotā ceļojuma elektroniski jāaizpilda EVAK pieteikuma veidlapa vai personīgi jāvēršas kādā no Nacionālā veselības dienesta nodaļām. Papildu informāciju var saņemt Nacionālā veselības dienesta mājaslapā vai, zvanot uz bezmaksas tālruni 80001234.

Papildus EVAK aicinām pirms došanās uz Dāniju noformēt ceļojuma apdrošināšanas polisi, kas ir derīga Eiropas Savienības teritorijā un sedz arī repatriācijas izdevumus personas smagas saslimšanas vai nāves gadījumā. Vienlaikus iesakām informēt radiniekus, tuviniekus vai draugus par apdrošināšanas sabiedrību, kurā esat noformējis apdrošināšanas polisi braucienam uz Dāniju, kā arī norādīt šo informāciju Konsulārajā reģistrā.

IETEIKUMI UZTURĒŠANĀS LAIKĀ DĀNIJĀ

Ārlietu ministrija informē, ka Dānija līdz 2018. gada 12. novembrim ir pagarinājusi pagaidu robežkontroli ar Vāciju. Tas nozīmē, ka policija pārbauda ceļotāju dokumentus izlases kārtībā.

Dokumentu pārbaude notiek uz autoceļiem pie Vācijas–Dānijas robežas Jitlandē, kā arī pie prāmjiem Gedserā (Gedser), Redbī (Rødby) un Rennē (Rønne) Dānijā. Savukārt Zviedrijas ieviestās robežkontroles dēļ vilcienu pasažieri, kas dodas no Dānijas uz Zviedriju, tiek pārbaudīti Kopenhāgenas lidostā, kas ir pēdējā pietura pirms Dāniju un Zviedriju savienojošā Ēresunda (Øresund) tilta.

KĀ RĪKOTIES PASES VAI PERSONAS APLIECĪBAS ZUDUMA GADĪJUMĀ

Ja Latvijas valstspiederīgajam Dānijā ir zudusi pase vai personas apliecība (nozaudēta, nozagta pase vai kļuvusi citādi nederīga), aicinām nekavējoties sazināties ar Latvijas Republikas vēstniecību Dānijā, Kopenhāgenā, lai saņemtu pagaidu dokumentu – atgriešanās apliecību, kas uz laiku aizstāj personu apliecinošu dokumentu un ļauj ceļotājam atgriezties Latvijā, vienu reizi šķērsojot Dānijas robežu. Lai saņemtu atgriešanās apliecību, personīgi jāierodas vēstniecībā, jāaizpilda un jāparaksta iesniegums, jāiesniedz divas krāsainas fotogrāfijas (35 x 45 mm) un paskaidrojums par pases zuduma apstākļiem, kā arī ar bankas karti jāsamaksā valsts nodeva 15 eiro apmērā. Latvijas valstspiederīgajiem, kuri pastāvīgi uzturas Dānijā, dokumenta zuduma gadījumā jāsazinās ar vēstniecību par jaunas pases/personas apliecības noformēšanu.

Saņemt informāciju par palīdzību konkrētā ārkārtas situācijā iespējams, zvanot Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta diennakts dežurantam pa tālruni: +371 26337711, kā arī rakstot uz e-pastu: palidziba@mfa.gov.lv

KĀ RĪKOTIES, JA NOZAGTA NAUDA

Ja persona palikusi bez iztikas līdzekļiem, aicinām izmantot ātro naudas pārvedumu sistēmu pakalpojumus Western Union (piedāvā Latvijas Pasts), MoneyGram (piedāvā PrivatBank) u.c. Ja tas nav iespējams, aicinām sazināties ar Latvijas vēstniecību vai zvanīt uz tālruni ārkārtas situācijām: +371 26337711, vai rakstīt uz e-pastu: palidziba@mfa.gov.lv, lai konsultētos par citām iespējām saņemt finanšu līdzekļus.

KĀDOS GADĪJUMOS LATVIJAS VĒSTNIECĪBA VAR PALĪDZĒT:

ja Jums ārvalstīs nozagts vai nozaudēts ceļošanas dokuments – izsniegt atgriešanās apliecību;

ja esat ārvalstīs palicis bez naudas – palīdzēt sazināties ar radiniekiem vai draugiem, kas Jums varētu sniegt finansiālu palīdzību;

ja noticis nelaimes gadījums – informēt par to Jūsu tuviniekus, sniegt padomu un palīdzību formalitāšu kārtošanā;

ja esat aizturēts vai apcietināts – apmeklēt Jūs ieslodzījumā vietā, kā arī sazināties ar Jums, lai pārliecinātos, ka tiek ievērotas Jūsu tiesības un likumiskās intereses.

KĀDOS GADĪJUMOS LATVIJAS VĒSTNIECĪBA NEVAR PALĪDZĒT:

iejaukties tiesu, policijas un tiesību aizsardzības iestāžu darbībā, ja ārvalstī esat izdarījis likumpārkāpumu;

sniegt juridisku konsultāciju;

panākt labākus ārstēšanās apstākļus slimnīcā vai ieslodzījuma apstākļus cietumā nekā vietējiem iedzīvotājiem;

apmaksāt Jūsu rēķinus par viesnīcu, jurista pakalpojumiem, medicīnisko palīdzību vai segt jebkurus citus rēķinus;

kārtot nepieciešamās formalitātes, kas saistītas ar brauciena organizāciju, aviosabiedrību, banku vai citu iestāžu darbības jautājumiem;

sameklēt Jums apmešanās vietu.

KONTAKTINFORMĀCIJA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS

Pirmās palīdzības tālruņi Dānijā:

112 – Vienotais palīdzības tālrunis ārkārtas situācijām (ātrā palīdzība/policija/ugunsdzēsēji)

Policija: ja ir iestājusies ārkārtas situācija un nepieciešama tūlītēja policijas iesaiste, jāzvana 112. Informācijai, paziņošanai par zādzībām, zaudētiem dokumentiem, likumpārkāpumiem utt., jāzvana policijai uz 114 un zvanot jāzina pasta indekss vietai, kurā attiecīgā darbība notikusi.

Latvijas vēstniecības Dānijā Konsulārā nodaļa Kopenhāgenā:

Adrese: 17 Rosbaeksvej, 2100 Copenhagen

Tālruņi: (+45) 39 276 168

E-pasts consulate.denmark@mfa.gov.lv
Mājaslapa: http://www.am.gov.lv/copenhagen

Ārlietu ministrijas Konsulārais departaments Rīgā:

Adrese: Elizabetes iela 57, Rīga

Informatīvais tālrunis darba laikā: +371 67 015 905

Diennakts dežūrtālrunis ārkārtas situācijām: +371 26 33 77 11

Fakss: +371 67 828 274

E-pasts: palidziba@mfa.gov.lv
Mājaslapa: http://www.mfa.gov.lv/konsulara-informacija